0

Jak podłączyć QNAP do komputera

Być może właśnie zakupiłeś urządzenie QNAP NAS lub masz już skonfigurowane, ale chcesz je podłączyć do komputera. Może to być świetny sposób na uzyskanie dostępu do plików lub udostępnienie ich innym użytkownikom lub urządzeniom.

Najpierw musisz upewnić się, że komputer jest podłączony do tej samej sieci co QNAP NAS. Można to zrobić za pomocą przewodowego połączenia Ethernet lub WiFi. Następnie musisz użyć narzędzia o nazwie Qfinder Pro, aby znaleźć swój QNAP NAS w sieci lokalnej.

Po tym, jak znajdzie Twój QNAP NAS, będziesz musiał zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła administratora, które zostały utworzone podczas wstępnej konfiguracji Twojego NAS-a. Możesz znaleźć te informacje na portalu użytkownika QNAP w Panelu sterowania.

Po zalogowaniu, musisz wybrać NAS, z którego chcesz przeglądać i edytować pliki. Otworzy to App Center QNAP NAS, w którym można skonfigurować różne ustawienia urządzenia.

Możesz również utworzyć foldery współdzielone na swoim NAS-ie. Te foldery będą dostępne dla wszystkich w tej samej sieci. Możesz ustawić uprawnienia tych folderów na tylko do odczytu, odczyt/zapis lub odmowę dostępu. Można również wykluczyć określone pliki lub foldery z tworzenia kopii zapasowych.

Na przykład, możesz wykluczyć wszystkie pliki, które mają pełną nazwę ścieżki, takie jak’mydocuments’ lub’mymusic’. Możesz też po prostu wybrać ‘exclude’ z menu i wprowadzić częściowe nazwy plików lub folderów, aby je wykluczyć.

Inną wspaniałą cechą QNAP jest to, że pozwala na mapowanie dysku sieciowego, dzięki czemu wszystkie pliki z sieci LAN są łatwo dostępne na NAS-ie. Może to być ogromna korzyść dla każdego profesjonalisty, który ma wiele urządzeń lub chce być w stanie łatwo uzyskać dostęp do NAS na swoim zdalnym laptopie lub komputerze stacjonarnym.

Jest to ważne dla profesjonalnych edytorów wideo, którzy pracują z dużymi plikami h.264. Pozwala im to na zdalną edycję wideo na komputerze, a następnie przesłanie go z powrotem do QNAP w celu przechowywania.

Jeśli jesteś amatorem lub studentem, możesz podłączyć swój komputer do QNAP poprzez port USB znajdujący się z przodu urządzenia. Dzięki temu będziesz miał łatwy dostęp do swoich plików na urządzeniu, bez konieczności korzystania z routera lub innego oprogramowania opartego na internecie.

Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów na swoim NAS

Aby wykonać kopię zapasową plików i folderów na swoim NAS, należy zalogować się do aplikacji QNAP Backup App. Można uzyskać do niej dostęp z portalu logowania QNAP online lub logując się do swojego NAS-a za pomocą nazwy użytkownika i hasła, które zostały utworzone w kroku 1.

Po zalogowaniu się do QNAP Backup App, kliknij na “Preferencje”. Stamtąd możesz dodać swoją nazwę użytkownika NAS do listy użytkowników, którzy mogą być backupowani, a następnie ustawić swoją “Backup Location” i “Mirror Path”.

Alternatywnie, możesz wybrać, aby Twój NAS automatycznie tworzył kopie zapasowe plików i folderów zgodnie z harmonogramem. Opcja ‘Automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików i folderów’ będzie uruchamiana o określonej godzinie każdego dnia, tygodnia lub miesiąca. Należy jednak pamiętać, że wykonanie zadania zajmie trochę czasu i będzie zależało od prędkości internetu oraz rozmiaru serwera NAS.

Podobne tematy