0

Jak połączyć router z routerem

Dodanie routera do sieci domowej może zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi i dodać więcej komputerów i urządzeń do istniejącego połączenia internetowego. Ale połączenie nowego routera ze starszym może być trudne. Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci zacząć.

Najpierw podłącz swój obecny router do drugiego routera za pomocą kabla Ethernet. Podłącz jeden koniec kabla do portu LAN w Routerze 1, a następnie drugi koniec do portu WAN w Routerze 2. Jeśli masz drukarkę podłączoną do Internetu lub inne urządzenie przewodowe, możesz również użyć kabla USB, aby podłączyć je do routera.

Następnie upewnij się, że system operacyjny Twojego komputera jest skonfigurowany do korzystania z sieci bezprzewodowej nowego routera. Można to zrobić, wpisując ręcznie nazwę sieci i hasło routera lub włączając funkcję Wi-Fi w urządzeniu. Jeśli nie znasz nazwy sieci Wi-Fi i hasła, spróbuj poprosić o pomoc router lub dostawcę usług internetowych.

Nazwę użytkownika i hasło powinieneś móc znaleźć na routerze lub w dołączonej do niego dokumentacji. Niektórzy producenci udostępniają również listę ustawień domyślnych. Jeśli nie możesz się zalogować, być może będziesz musiał przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Alternatywnie można skonfigurować nowy router do obsługi podsieci w ramach istniejącej sieci domowej. Umożliwia to udostępnianie plików i drukarek urządzeniom w sieci głównej, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad każdym urządzeniem z osobna.

Aby to zrobić, należy zmienić lokalny adres IP na drugim routerze i ustawić go w tej samej podsieci co pierwszy router. Może być również konieczne wyłączenie DHCP i ręczne przydzielanie adresów IP.

Następnie skonfiguruj połączenie WAN nowego routera z głównym dostawcą usług internetowych (ISP). Wybierz preferowany typ połączenia WAN z wyświetlonego menu.

Po podłączeniu sieci WAN dostawcy usług internetowych do nowego routera, sprawdź czy masz działające połączenie internetowe. Zwróć uwagę na zmianę koloru lub pojawienie się nowej lampki na routerze, co da Ci znać, że połączenie internetowe zostało nawiązane. Jeśli tak nie jest, należy ponownie podłączyć port WAN dostawcy usług internetowych i ponownie potwierdzić połączenie.

Na koniec warto sprawdzić, czy firmware nowego routera jest aktualny. Wiele routerów pobiera nowe oprogramowanie automatycznie, ale można też sprawdzić na stronie producenta, czy urządzenie wymaga aktualizacji.

Jeśli firmware routera jest aktualny, reszta konfiguracji jest dość prosta. Powinieneś być w stanie zmienić nazwę i hasło routera, skonfigurować ustawienia zabezpieczeń i aktywować sieć Wi-Fi.

Niektórzy producenci dołączają również dodatkowe funkcje ułatwiające konfigurację routera, w tym automatyczną instalację i funkcje zapory. Te narzędzia mogą zaoszczędzić Ci sporo czasu.

Podobne tematy